Menu
Město Trhový Štěpánov
městoTrhový Štěpánov

Složení výborů a komisí

Podle zákons č.128/2000 sb. (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, musí obce zřídit povinně dva výbory zastupitelstva, a to finanční a kontrolní.

Komise jsou orgány rady města