Menu
Město Trhový Štěpánov
městoTrhový Štěpánov

Informace městského úřadu

Místní poplatky

Poplatky ze psa v roce 2023

​​​​​Poplatek za psa 2023

 • Poplatek podléhá oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti - přihlásit nového psa, a odhlásit psa, pokud ho už nemá. Na to se mnohdy zapomíná a Městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.
 • Držitel psa je povinnen zaplatit místní poplatek jednorázově pro daný rok. Pokud budete platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné (příp. evidenční) nemovitosti, na které je pes přihlášen a do poznámky uveďte jméno a příjmení držitele psa a obec a číslo popisné, popř. číslo evidenční, kde je pes přihlášen. Bližší informace včetně sazeb poplatků jsou uvedené v Obecně závazná vyhláška č. 1/2019.
 • UPOZORNĚNÍ: Při souběhu více poplatků, provádějte platbu vždy za každý jednotlivý poplatek zvlášť! (Např. platba za odpad bude provedena jedním příkazem, druhým příkazem bude provedena platba za všechny přihlášené psy daného držitele.)

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023

 • Poplatek za odpady 2023
 • INFORMACE K ODPADŮM: Po jednání s vedením Technických služeb Vlašim vlastnictví popelnic zatím zůstane podle současného stavu.
 • Pokud budete platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné (příp. evidenční / parcelní) Vaší nemovitosti a do poznámky uveďte své příjmení, jméno, obec a číslo popisné, popř. číslo evidenční nebo parcelní.
 • Výše poplatku je dle vyhlášky města Trhový Štěpánov č. 2/2021, o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, naleznete v sekci úřední deska. (vyhláška zde ke stažení)
 • Poplatek je splatný jednorázově, pro rok 2023 v termínu od 01.01.2023 do 31.03.2023.
 • UPOZORNĚNÍ: Při souběhu více poplatků, provádějte platbu vždy za každý jednotlivý poplatek zvlášť! (Např. platba za odpad bude provedena jedním příkazem, druhým příkazem bude provedena platba za všechny přihlášené psy daného držitele.)  

Poplatek za hřbitovní kapli

 • Poplatek za propůjčení Hřbitovní kaple všech svatých na hřbitově v Trhovém Štěpánově činí 1.000 Kč za jeden obřad. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na Městském úřadě nebo převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800.
 • Důležitou povinností občanů podle platného zákona o pohřebnictví je dodržovat obecně závazný předpis obce - Řád pro pohřebiště Trhový Štěpánov ze dne 2.7.2020.
 • Před zařizováním uložení ostatků zemřelého na místním pohřebišti je důležité oznámit tuto skutečnost k upřesnění hrobového místa a dalších náležitostí Městskému úřadu Trhový Štěpánov, telefon 317851163, případně správci hřbitova paní Věře Petráskové, telefon 606745807.
 • Další podrobné informace získáte také na telefonním čísle 317851839.

Ceník pronájmu prostor Spolkového domu Trhový Štěpánov vč. energií pro komerční využití:

 • Pronájem přednáškového sálu (hodina): 80,-Kč
 • Pronájem přednáškového sálu (den): 350,-Kč
 • Pronájem spolkové místnosti (hodina): 60,-Kč
 • Pronájem spolkové místnosti (den): 300,-Kč
 • Pronájem dataprojektoru (hodina): 100,-Kč
 • Pronájem dataprojektoru (den): 500,-Kč
 • Pronájem SD den: 2.000,-Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 1.1.2013


Ceník pronájmu Víceúčelového hřiště v Trhovém Štěpánově vč. energií:

 • Tenisový kurt (1 hodina): 50,- Kč
 • Plážový volejbal (1 hodina): 50,- Kč
 • Tenisový nahrávací stroj pouze s obsluhou (1 hodina): 200,- Kč

Pronájem celého hřiště s vyloučením veřejnosti:

Nutno objednat minimálně 3 týdny předem, rezervace podléhá schválení rady města.

 • Celý den 9 - 21 hodin: 2.200,- Kč
 • Dopoledne 9 - 13 hodin: 800,- Kč
 • Odpoledne 13 - 21 hodin: 1.600,- Kč
 • 1 hodina: 200,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 4.7.2016.


Inzerce ve Zpravodaji Štěpánovska:

 • První strana za titulem: 10.000,- Kč
 • Celá strana: 5.000,- Kč
 • Polovina strany: 3.000,- Kč
 • Třetina strany: 2.500,- Kč
 • Čtvrtina strany na šířku nebo na výšku: 2.000,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 1.3.2016.


Ceník vstupného do posilovny v Základní škole:

 • 1 vstup: 50,- Kč
 • permanentka na 10 vstupů: 450,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a ceník je platný od 26.9.2017.


Objednávky na telefonu číslo 732 963 680, 724 383 697, 317 851 113, 317 851 163 nebo osobně.

Úhrada za poskytnuté služby nebo zboží je splatná nejdéle do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnila služba nebo dodávka zboží.