Menu
Město Trhový Štěpánov
městoTrhový Štěpánov

Informace městského úřadu

Poplatky ze psa v roce 2022

 • jsou splatné do 31.03.2022
 • Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč, za každého  dalšího psa 150 Kč. Příjemci všech druhů důchodů platí 50 Kč za jednoho psa. Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo převodním příkazem na účet města číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
 • Poplatek podléhá oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti - přihlásit nového psa, a odhlásit psa, pokud ho už nemá. Na to se mnohdy zapomíná a Městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.
 • Držitel psa je povinnen zaplatit místní poplatek jednorázově pro daný rok v hotovosti na MěÚ Trhový Štěpánov v době úředních hodin, nebo úhradou na bankovní účet číslo 320081399/0800. Pokud budete platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné (příp. evidenční) nemovitosti, na které je pes přihlášen a do poznámky uveďte jméno a příjmení držitele psa a obec a číslo popisné, popř. číslo evidenční, kde je pes přihlášen. Bližší informace včetně sazeb poplatků jsou uvedené v Obecně závazná vyhláška č. 1/2019.
 • UPOZORNĚNÍ: Při souběhu více poplatků, provádějte platbu vždy za každý jednotlivý poplatek zvlášť! (Např. platba za odpad bude provedena jedním příkazem, druhým příkazem bude provedena platba za všechny přihlášené psy daného držitele.)

Poplatek za odvoz a likvidaci odpadu v r. 2022

 • INFORMACE K ODPADŮM OD 01.01.2022: Po novém jednání s vedením Technických služeb Vlašim vlastnictví popelnic zatím zůstane podle současného stavu.
 • Informace k platbě za odvoz odpadu :Platbu za odvoz odpadu lze provést v hotovosti na MěÚ Trhový Štěpánov v době úředních hodin, nebo úhradou na bankovní účet číslo 320081399/0800. Pokud budete platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné (příp. evidenční / parcelní) Vaší nemovitosti a do poznámky uveďte své příjmení, jméno, obec a číslo popisné, popř. číslo evidenční nebo parcelní.
 • Výše poplatku je dle vyhlášky města Trhový Štěpánov č. 2/2021 o poplatku za komunální odpad, naleznete v sekci úřední deska. (vyhláška zde ke stažení)
 • Splatnost poplatku pro rok 2022 je v termínu od 01.01.2022 do 31.03.2022.
 • UPOZORNĚNÍ: Při souběhu více poplatků, provádějte platbu vždy za každý jednotlivý poplatek zvlášť! (Např. platba za odpad bude provedena jedním příkazem, druhým příkazem bude provedena platba za všechny přihlášené psy daného držitele.)  

Poplatek za hřbitovní kapli

 • Poplatek za propůjčení Hřbitovní kaple všech svatých na hřbitově v Trhovém Štěpánově činí 1.000 Kč za jeden obřad. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na Městském úřadě nebo převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800.
 • Důležitou povinností občanů podle platného zákona o pohřebnictví je oznámení údajů o zemřelých osobách (datum a místo narození, rodné číslo, datum a místo úmrtí, datum pohřbu, upřesnění hrobového místa, kde je zemřelý pohřben) Městskému úřadu Trhový Štěpánov (telefon 317 851 163), případně správci hřbitova panu Bohuslavu Šiškovi , telefon 721 780 161.

Ceník pronájmu prostor Spolkového domu Trhový Štěpánov vč. energií pro komerční využití:

 • Pronájem přednáškového sálu (hodina): 80,-Kč
 • Pronájem přednáškového sálu (den): 350,-Kč
 • Pronájem spolkové místnosti (hodina): 60,-Kč
 • Pronájem spolkové místnosti (den): 300,-Kč
 • Pronájem dataprojektoru (hodina): 100,-Kč
 • Pronájem dataprojektoru (den): 500,-Kč
 • Pronájem SD den: 2.000,-Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 1.1.2013


Ceník pronájmu Víceúčelového hřiště v Trhovém Štěpánově vč. energií:

 • Tenisový kurt (1 hodina): 50,- Kč
 • Plážový volejbal (1 hodina): 50,- Kč
 • Tenisový nahrávací stroj pouze s obsluhou (1 hodina): 200,- Kč

Pronájem celého hřiště s vyloučením veřejnosti:

Nutno objednat minimálně 3 týdny předem, rezervace podléhá schválení rady města.

 • Celý den 9 - 21 hodin: 2.200,- Kč
 • Dopoledne 9 - 13 hodin: 800,- Kč
 • Odpoledne 13 - 21 hodin: 1.600,- Kč
 • 1 hodina: 200,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 4.7.2016.


Inzerce ve Zpravodaji Štěpánovska:

 • První strana za titulem: 10.000,- Kč
 • Celá strana: 5.000,- Kč
 • Polovina strany: 3.000,- Kč
 • Třetina strany: 2.500,- Kč
 • Čtvrtina strany na šířku nebo na výšku: 2.000,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 1.3.2016.


Ceník vstupného do posilovny v Základní škole:

 • 1 vstup: 50,- Kč
 • permanentka na 10 vstupů: 450,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a ceník je platný od 26.9.2017.


Objednávky na telefonu číslo 732 963 680, 724 383 697, 317 851 113, 317 851 163 nebo osobně.

Úhrada za poskytnuté služby nebo zboží je splatná nejdéle do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnila služba nebo dodávka zboží.

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

CzechPoint

Czechpoint

Kraj blanických rytířů

Kraj Blanickýc rytířu

Místní části