Menu
Město Trhový Štěpánov
městoTrhový Štěpánov

Informace městského úřadu

Místní poplatky

Místní poplatek ze psů v roce 2024

​​​​​Poplatek ze psa 2024

 • Poplatek podléhá oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti (přihlásit nového psa, a odhlásit psa, pokud ho už nemá). Pokud toto poplatník nesplní, mnohdy městský úřad vymáhá poplatek zbytečně.
 • V případě úmrtí dosavadního držitele psa nepřechází poplatek automaticky na jiného člena rodiny, ale je nutno znovu se k poplatkové povinnosti za takového psa přihlásit jako nový držitel psa.
 • Držitel psa je povinnen zaplatit místní poplatek jednorázově pro daný rok. Pokud budete platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné (příp. evidenční) nemovitosti, na které je pes přihlášen a do poznámky uveďte jméno a příjmení držitele psa, obec, číslo popisné, popř. číslo evidenční, kde je pes přihlášen. Bližší informace včetně sazeb poplatků jsou uvedené v Obecně závazné vyhlášce města č. 1/2023, o místním poplatku za psů .
 • UPOZORNĚNÍ: Při souběhu více poplatků, provádějte platbu vždy za každý jednotlivý druh poplatku zvlášť! (např. platbu za odpad proveďte jedním příkazem, druhým příkazem bude provedena platba za všechny přihlášené psy daného držitele.)

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024

 • Poplatek za odpady 2024
 • INFORMACE K ODPADŮM: 
 • Pokud budete platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné (příp. evidenční / parcelní) Vaší nemovitosti a do poznámky uveďte své příjmení, jméno, obec, číslo popisné, popř. číslo evidenční nebo parcelní.
 • V případě, že platíte pouze za některé osoby přihlášené na téže adrese nebo jsou-li na stejné adrese přihlášeny osoby totožného jména a příjmení, bylo by vhodné tyto osoby rozlišit a sdělit městskému úřadu skutečnost, za koho platbu provádíte, a to buď v popisku platby nebo mailem, popř. telefonicky.
 • Výše poplatku je stanovena dle Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství .
 • Poplatek je splatný jednorázově v termínu od 01.01. do 31.03. na daný kalendářní rok.
 • UPOZORNĚNÍ: Při souběhu více poplatků, provádějte platbu za jednotlivé druhy poplatku zvlášť! (např. platbu za odpad proveďte jedním příkazem, druhým příkazem bude provedena platba za všechny přihlášené psy daného držitele.)  

Poplatek za hřbitovní kapli

 • Poplatek za propůjčení Hřbitovní kaple všech svatých na hřbitově v Trhovém Štěpánově činí 1.000 Kč za jeden obřad. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na Městském úřadě nebo převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800.
 • Důležitou povinností občanů podle platného zákona o pohřebnictví je dodržovat obecně závazný předpis obce - Řád pro pohřebiště Trhový Štěpánov ze dne 2.7.2020.
 • Před zařizováním uložení ostatků zemřelého na místním pohřebišti je důležité oznámit tuto skutečnost k upřesnění hrobového místa a dalších náležitostí Městskému úřadu Trhový Štěpánov, telefon 317851163, případně správci hřbitova paní Věře Petráskové, telefon 606745807.
 • Další podrobné informace získáte také na telefonním čísle 317851839.

Ceník pronájmu prostor Spolkového domu Trhový Štěpánov vč. energií pro komerční využití:

 • Pronájem přednáškového sálu: 100,-Kč/hod
 • Pronájem spolkové místnosti: 100 Kč/hod
 • Pronájem dětské herničky: 100 Kč/hod
 • Pronájem jiných prostor - zahrada, sklípek, malá spolková místnost: 100 Kč/hod
 • Pronájem SD den: 3.000,-Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 10.01.2024


Ceník pronájmu Víceúčelového hřiště v Trhovém Štěpánově vč. energií:

 • multifunkční hřiště s použitím osvětlení (fotbal, volejbal, nohejbal, aj.): 100Kč/započatou hod 
 • plážový volejbal: 100 Kč za každoiu započatou hodinu
 • tenis: 100 Kč za každoiu započatou hodinu

Pronájem celého hřiště s vyloučením veřejnosti:

Nutno objednat minimálně 3 týdny předem, rezervace podléhá schválení rady města.

 • Celý den 9 - 21 hodin: 2.200,- Kč
 • Dopoledne 9 - 13 hodin: 800,- Kč
 • Odpoledne 13 - 21 hodin: 1.600,- Kč
 • 1 hodina: 200,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 4.7.2016.


Inzerce ve Zpravodaji Štěpánovska:

 • První strana za titulem: 10.000,- Kč
 • Celá strana: 5.000,- Kč
 • Polovina strany: 3.000,- Kč
 • Třetina strany: 2.500,- Kč
 • Čtvrtina strany na šířku nebo na výšku: 2.000,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 1.3.2016.


Objednávky na telefonu číslo 732 963 680, 724 383 697, 317 851 113, 317 851 163 nebo osobně.

Úhrada za poskytnuté služby nebo zboží je splatná nejdéle do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnila služba nebo dodávka zboží.

Letní provozní doba Typ: JPG obrázek, Velikost: 180.05 kB

 

Oznámení EKOSO Trhový Štěpánov Typ: JPG obrázek, Velikost: 277.13 kB

Úřad

Znak města ke stažení

znak města

znak města v křivkách ke stažení

Typ: PDF dokument, Velikost: 253.82 kB

CzechPoint

Czechpoint

Projekt Pořízení lesní techniky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Kraj blanických rytířů

Kraj Blanickýc rytířu

Místní části