Menu
Město Trhový Štěpánov
městoTrhový Štěpánov

Svatba

INFORMACE PRO SNOUBENCE

Veškeré dotazy ohledně sňatků na telefonním čísle: 317 851 839, 317 851 163 nebo e-mail uctarna@trhovystepanov.cz, mesto@trhovystepanov.cz, na těchto kontaktech si lze zarezervovat sňatek v obřadní místnosti Městského úřadu Trhový Štěpánov, případně po dohodě na jiných vhodných místech. 

Prosíme snoubence, kteří jsou rozhodnuti vstoupit do manželství na našem matričním obvodu, aby nás co nejdříve kontaktovali. Pokud se Vámi vybraný termín bude nacházet ve schválených termínech k uskutečnění svatebních obřadů pro daný rok, termín Vám zarezervujeme a vyhneme se tak zbytečným komplikacím. Osobní schůzku na našem úřadě je možné uskutečnit cca 1 - 2 měsíce před obřadem. Pokud je snoubenec cizincem, prosím počítejte s větší administrativní náročností a s tím související i větší časovou rezervou k zařízení veškerých dokladů. V tomto případě kontaktujte naší matriku opravdu co nejdříve k ujasnění potřebných dokladů.

VEŠKERÉ FORMULÁŘE I ŽÁDOSTI K VYPLNĚNÍ OBDRŽÍTE NA NAŠEM MATRIČNÍM ÚŘADĚ! S sebou na osobní schůzku vezměte pouze níže uvedené doklady dle Vaší životní situace.

Přehled termínů určených k oddávání pro rok 2023 (141.22 kB)

Doklady potřebné k uzavření manželství

Občané ČR

svobodní:

 • Dotazník k uzavření manželství se vyplní a podepíše oběma snoubenci na MěÚ Trhový Štěpánov, dále v případě zájmu Žádost o povolení uzavření manželství mimo obřadní místnost nebo mimo dobu stanovenou radou obce. 
 • rodné listy ženicha a nevěsty
 • platné občanské průkazy nebo cestovní pasy   
 • mají-li snoubenci společné dítě jeho rodný list

rozvedení:

 • doklady stejné jako u svobodných
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství s doložkou o nabytí právní moci

ovdovělí:

 • doklady stejné jako u svobodných
 • úmrtní list zemřelého manžela / manželky

Cizinci:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství – lze doložit cestovním pasem nebo identifikačním průkazem občana EU
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být starší 6 měsíců  k datu sňatku (jedná se o povolení domovského státu, že jejich občan je oprávněn dle jejich právního řádu uzavřít manželství v České republice, pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti)
 • potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (je-li snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list zemřelého manžela / manželky (je-li snoubenec ovdovělý)
 • doklad totožnosti – cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR, které vydává Policie ČR, cizinecká policie – potvrzení nesmí být starší 7 pracovních dnů. Tento doklad nemusí dodávat občané Evropské unie.

Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud mají předepsané ověření a jsou úředně přeloženy do českého jazyka.

To znamená, že příslušné výše uvedené doklady ověří vyšší orgány příslušného státu  a následně jsou superlegalizovány českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě.

Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v ČR, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. 

U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou tzv. „APOSTILLE“. 

Tato ověření nejsou nutná v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Veškeré listiny vydané v cizině musí být poté přeloženy do českého jazyka překladatelem soudně registrovaným v ČR.

Ohledně dokladů z ciziny je nutné se nejprve informovat na matrice.

Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka  si snoubenci zajišťují na vlastní náklady. Jenom v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

Církevní sňatek

K uzavření církevního sňatku potřebujete doklady výše uvedenénavíc osvědčení k církevnímu sňatku, které Vám vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.

Za vydání osvědčení se neplatí žádné poplatky, je vydáváno zdarma.

Orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v ČR:

 1. Apoštolská církev v ČR
 2. Bratrská jednota baptistů
 3. Církev adventistů sedmého dne
 4. Církev bratrská
 5. Církev československá husitská
 6. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů
 7. Církev řeckokatolická
 8. Církev římskokatolická
 9. Českobratrská církev evangelická
 10. Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
 11. Evangelická církev metodistická
 12. Federace židovských obcí v ČR
 13. Jednota bratrská
 14. Křesťanské sbory
 15. Luterská evangelická církev a.v v ČR
 16. Náboženská společnost českých unitářů
 17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
 18. Novoapoštolská církev v ČR
 19. Pravoslavná církev v českých zemích
 20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 21. Starokatolická církev v ČR

UPOZORNĚNÍ: K církevním sňatkům nevydáváme "Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu“!!! Oddávající je v případě provedení změny (vyznačeno ustřižením rohu B občanského průkazu) povinen vydat novomanželům potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Tiskopis potvrzení vydá kazateli v rámci svého správního obvodu obecní úřad s rozšířenou působností (u nás je ORP MěÚ Vlašim).

Správní poplatky vybírané za sňatky

Správní poplatky  jsou stanoveny dle ust. § 3, pol. 12, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydání povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou vhodnou dobu 1.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč
 • Správní poplatek nelze snoubencům vrátit dle ust. § 7 odst. 1 a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad

Znak města ke stažení

znak města

znak města v křivkách ke stažení

Typ: PDF dokument, Velikost: 253.82 kB

CzechPoint

Czechpoint

Projekt Pořízení lesní techniky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Kraj blanických rytířů

Kraj Blanickýc rytířu

Místní části