Menu
Město Trhový Štěpánov
městoTrhový Štěpánov

Založení sboru

Okresní hejtmanství v Benešově nařizuje, aby v každém větším městečku a obci byly utvořeny hasičské sbory. A tak po předešlých schůzích v roce 1882 se schází obecní zastupitelstvo, aby ze svých řad zvolilo a ustavilo spolek

„Sbor dobrovolných městských hasičů v Trhovém Štěpánově.“

Ve sboru musí býti občané bezúhonní, opravdu čestní lidé města Štěpánova.

1883

V hostinci u Huličků se 30.ledna 1883 ve 2 hodiny odpoledne zakládá
„Sbor dobrovolných městských hasičů v Trhovém Štěpánově.“

Jeho zakládající členové jsou:

  • František Bejček, farář, starosta sboru 1883 až 1906
  • Emanuel Hulička, náměstek
  • Karel Návara, řídící učitel, jednatel
  • František Kott, velitel
  • František Klinkera, učitel pokladník

Další členové, kteří byli u kolébky našeho sboru:

Josef Houdek – učitel, Josef Hulička – hostinský, Antonín Klinkera – mlynář,
Antonín Hosperger, František Bílek, Václav Zeman, Josef Hulička,
František Novotný, František Albrecht, Josef Zadák, Josef Svoboda,
Antonín Tomaides, Josef Prokop, Josef Vondrák, Alois Johanis a j.