Menu
Město Trhový Štěpánov
městoTrhový Štěpánov

Klub přátel Belíka

neformální sdružení

  • Předseda: Mareš Miloslav, Trhový Štěpánov
  • Členové výboru: Kořínek Miloš, Kupsa Pavel – oba Trhový Štěpánov
  • Počet členů: 3
  • Počet příznivců: Nejméně 10
  • Kde se členové scházejí: U rybníka Belík za příznivého počasí téměř denně
  • Popis hlavní činnosti: Péče o čistotu přítoku do rybníka. Krmení ryb a kachen. Prořezávka náletových keřů a stromů. Čeká se na revitalizaci a vybagrování rybníka. Hloubka vody je do 1 metru, jinak je v něm několikaletá vrstva bahna.
  • Zajímavosti: V rybníku žije kapr, amur bílý, lín obecný, karas stříbřitý, hrouzek obecný, 3 kusy koikapra, sumeček americký a nejméně 2 užovky obecné o délce větší než 1 metr a menší než 1 metr. Je zde jedna lavička, na které je příjemné posezení, kde lze pozorovat dění na vodní ploše.