Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

USNESENÍ VLÁDY

 

ZE DNE 14.04.2020

Informace o nákupech zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího

O zrušení části usnesení č. 369

Zajištění poskytování péče o děti zaměstnanců Úřadu práce ČR a vybraných orgánů

O použití Armády České republiky k záchranným pracím

 

ZE DNE 09.04.2020

Prodloužení nouzového stavu

O povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky

Zrušení krizového opatření, kterým bylo zdravotnickým pracovníkům zakázano čerpat dovolenou

Zajištění poskytování zdravotních služeb

Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví

Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic

Humanitární reakce na pandemii COVID-19

Minimalizace dopadů na sektor kultury

Obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády

Spotřební daně

Informace o návrhu daňových opatření

 

ZE DNE 06.04.2020

Úprava zákazu maloobchodního prodeje a služeb a volného pohybu osob

Informace o změně krizového opatření

Krizové opatření k jednání zastupitelstev

Opatření o podmínkách cestování

Opatření cestovní ruch

Opatření pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než členském státě EU

Prodložení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

 

ZE DNE 01.04.2020

Kritičtí zaměstnavatelé

Přednostní zásobování

 

ZE DNE 31.03.2020

Zpoplatněné komunikace

 

ZE DNE 30.03.2020

Nová pravidla pro překračování hranic

Opatření pro zaměstnance kritické infrastruktury

 

ZE DNE 26.03.2020

Zjednodušení u sociálních dávek

Zvláštní úprava některých pendlerů

 

ZE DNE 23.03.2020

Karanténa pro pracovníky Rakouska a Německa

Nahrazení usnesení vlády opatřeními

Usnesení č. 279

Dovolená v karanténě

Zajištění škol i pro  další veřejné zaměstnance 

Odměna provozovateli datových schránek

Omezení zasedání zastupitelstva

 

ZE DNE 19.03.2020

Knížka přeshraničního pracovníka

Rozšíření služeb

Ošetřovné pro OSVČ

Legislativní nouze

 

ZE DNE 18.03.2020

Doporučení provádět dezinfekci

Trasování obyvatel

Obchody pro seniory

Prodloužení víz

Povinné roušky

 

ZE DNE 17.03.2020

Zákaz výdělečné činnosti policistů

Zákaz distribuce léčiv

 

ZE DNE 16.03.2020

Ubytovací služby cizincům 

Doporučení nevycházet 

Omezení sociálních služeb

Další uvolnění zákazu maloobchodu

 

ZE DNE 15.03.2020

Omezení volného pohybu

Pracovní povinnost žáků a studentů

Zajištění péče o děti

Odklad voleb

Omezení povozu

Zákaz dovolených

Zákaz vycházení 

Krizová opatření

Povolání vojáků v činné službě a Celní správy ČR

 

ZE DNE 14.03.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového stavu z dne 14.03.2020

Stanovisko k usnesení - k právním profesím ze dne 15.03.2020 

 

ZE DNE 13.03.2020                

Přijetí opatření po návratu z krizových oblastí

Zákaz maloobchodního prodeje na trzích, tržištích a zákaz návštěv bazénů a turistických info. center

Usnesení o sociálních službách

Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence

Přijetí krizových opatření ohledně pohybu cizinců na území ČR

Určení nakažlivých nemocí

 

ZE DNE 12.03.2020

Uzavření škol

Omezení mezinárodní dopravy

Zákaz společenských akcí a omezení provozů

Zákaz vstupu cizinců