Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

USNESENÍ VLÁDY

 

ZE DNE 23.03.2020

Pracovníci Rakouska a Německa

Usnesení č. 280

Usnesení č. 279

Dovolená v karanténě

Zajištění škol sociálním praovníkům

Odměna provozovateli datových schránek

Omezení zasedání zastupitelstva

 

ZE DNE 19.03.2020

Knížka přeshraničního pracovníka

Rozšíření služeb

Ošetřovné pro OSVČ

Legislativní nouze

 

ZE DNE 18.03.2020

Doporučení provádět dezinfekci

Trasování obyvatel

Obchody pro seniory

Prodloužení víz

Povinné roušky

 

ZE DNE 17.03.2020

Zákaz výdělečné činnosti policistů

Zákaz distribuce léčiv

 

ZE DNE 16.03.2020

Ubytovací služby cizincům 

Doporučení nevycházet 

Omezení sociálních služeb

Další uvolnění zákazu maloobchodu

 

ZE DNE 15.03.2020

Omezení volného pohybu

Pracovní povinnost žáků a studentů

Zajištění péče o děti

Odklad voleb

Omezení povozu

Zákaz dovolených

Zákaz vycházení 

Krizová opatření

Povolání vojáků v činné službě a Celní správy ČR

 

ZE DNE 14.03.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového stavu z dne 14.03.2020

Stanovisko k usnesení - k právním profesím ze dne 15.03.2020 

 

ZE DNE 13.03.2020                

Přijetí opatření po návratu z krizových oblastí

Zákaz maloobchodního prodeje na trzích, tržištích a zákaz návštěv bazénů a turistických info. center

Usnesení o sociálních službách

Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence

Přijetí krizových opatření ohledně pohybu cizinců na území ČR

Určení nakažlivých nemocí

 

ZE DNE 12.03.2020

Uzavření škol

Omezení mezinárodní dopravy

Zákaz společenských akcí a omezení provozů

Zákaz vstupu cizinců