Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

CzechPoint

Czechpoint

Videoklip 3:41 min

Film 14:40 min

Dokumentární film 45:37 min

Prezentace videa ze slavnostního otevírání Klubového zázemí FK Trhový Štěpánov

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Informace městského úřadu  

 

POPLATKY ZE PSA V ROCE 2019

jsou splatné do 28. února 2019

Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč, za každého  dalšího psa 150 Kč. Příjemci všech druhů důchodů platí 50 Kč za jednoho psa. Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo převodním příkazem na účet města číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.

Poplatek podléhá oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti - přihlásit nového psa, a odhlásit psa, pokud ho už nemá. Na to se mnohdy zapomíná a Městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.

 

POPLATKY ZA ODVOZ A LIKVIDACI ODPADU V ROCE 2019 

A/ Kdo má popelnici, obdrží složenku na zaplacení od Technických služeb Vlašim,
     kterým poplatek uhradí:
 
Odvoz jedné                                                                                    Občan uhradí
popelnice stojí                          Příspěvek města                           za popelnici TS
    1.221 Kč                                     272 Kč pouze bytový fond             949 Kč           
    866 Kč osamělá osoba            272 Kč pouze bytový fond             594 Kč            

 

B/ Od ceny popelnic se odvozuje cena poplatku za odvoz a likvidaci odpadu, kterou
     zaplatí Městskému úřadu občan, který popelnici nemá :
 
- částku  949 Kč zaplatí za nemovitost vlastník s trvalým pobytem
- částku  594 Kč zaplatí za nemovitost osamělý vlastník s trvalým pobytem
- částku  551 Kč zaplatí za nemovitost vlastník s trvalým pobytem
                          ve Štěpánovské Lhotě
 
- částku  712 Kč zaplatí za nemovitost vlastníci rekreačních objektů
                           (je to 7/12 z celkové roční částky 1.221 Kč)
 
Splatnost poplatku za odvoz odpadu je do 31. října 2019. 
 
Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo platebním příkazem na účet města číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
Upozorňujeme, že výše poplatku za odvoz odpadu se může každý rok měnit, jelikož se odvozuje od výše sazby za popelnici. Proto doporučujeme při platbě na účet si předem ověřit buď telefonicky na MěÚ nebo na webu města aktuální cenu platnou pro ten který rok.

 

POPLATEK ZA HŘBITOVNÍ KAPLI

Poplatek za propůjčení Hřbitovní kaple všech svatých na hřbitově v Trhovém Štěpánově činí 1.000 za jeden obřad. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na Městském úřadě nebo převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800.

 

POPLATKY ZA HROBOVÉ MÍSTO

Poplatky za propůjčení hrobového místa na hřbitově v Trhovém Štěpánově zůstávají již několik let stejné. Za jedno hrobové místo 160 Kč na 10 let, za dvojhrob 320 Kč na 10 let.

Poplatky za propůjčení urnového místa v kolumbáriu činí 300 Kč na dobu 10 let.

Složenky na zaplacení hrobného (hroby, urny) zasílá Městský úřad občanům v tom roce, kdy mají platit.

Důležitou povinností občanů podle platného zákona o pohřebnictví je oznámení údajů o zemřelých osobách (datum a místo narození, rodné číslo, datum a místo úmrtí, datum pohřbu, upřesnění hrobového místa, kde je zemřelý pohřben) Městskému úřadu Trhový Štěpánov (telefon 317 851 163), případně správci hřbitova panu Bohuslavu Šiškovi , telefon 721 780 161.

 

Ceník pronájmu prostor Spolkového domu Trhový Štěpánov vč. energií pro komerční využití:
 •  Pronájem přednáškového sálu (hodina)               80,-Kč
 •  Pronájem přednáškového sálu (den)                  350,-Kč
 •  Pronájem spolkové místnosti (hodina)                  60,-Kč
 •  Pronájem spolkové místnosti (den)                     300,-Kč
 •  Pronájem dataprojektoru (hodina)                      100,-Kč
 •  Pronájem dataprojektoru (den)                            500,-Kč
 •  Pronájem SD den                                                 2.000,-Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 1.1.2013
 
Ceník pronájmu Víceúčelového hřiště v Trhovém Štěpánově vč. energií:
 • Tenisový kurt (1 hodina)                                             50,- Kč
 • Plážový volejbal (1 hodina)                                         50,- Kč
 • Tenisový nahrávací stroj pouze s obsluhou         
        (1 hodina)                                                                    200,- Kč
Pronájem celého hřiště s vyloučením veřejnosti:
Nutno objednat minimálně 3 týdny předem, rezervace podléhá schválení rady města.
 • Celý den 9 - 21 hodin                                             2.200,- Kč
 • Dopoledne 9 - 13 hodin                                            800,- Kč
 • Odpoledne 13 - 21 hodin                                      1.600,- Kč
 • 1 hodina                                                                      200,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 4.7.2016.

 

Inzerce ve Zpravodaji Štěpánovska:

 • První strana za titulem                                       10.000,- Kč
 • Celá strana                                                             5.000,- Kč
 • Polovina strany                                                      3.000,- Kč
 • Třetina strany                                                         2.500,- Kč
 • Čtvrtina strany na šířku nebo na výšku              2.000,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 1.3.2016.

 

Ceník vstupného do posilovny v Základní škole:

 • 1 vstup                                                                      50,- Kč
 • permanentka na 10 vstupů                                 450,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a ceník je platný od 26.9.2017.

 
 

Objednávky na telefonu číslo 732 963 680, 724 383 697, 317 851 113, 317 851 163 nebo osobně.

Úhrada za poskytnuté služby nebo zboží je splatná nejdéle do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnila služba nebo dodávka zboží.