Navigace

Obsah

Adresa:
Město Trhový Štěpánov
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov

 

číslo běžného účtu:  320081399/0800
ID datové schránky: vf6b37t

IČO: 00232874
DIČ: CZ00232874

Tel.: +420  317 851 113

Email: mesto@trhovystepanov.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí: 8:00 - 12:00,  13:00 - 17:00

Středa: 8:00 - 12:00,  13:00 - 17:00

Pátek: 8:00 - 12:00

 

 

 

 

 

Vlakové spoje budou nahrazeny novou autobusovou linkou 

V rámci integrovaného systému PID v trase Vlašim – Bolinka – Bolina – Zdislavice – Chlum – Trhový Štěpánov. Autobusová linka bude odjíždět z Vlašimi cca 10 minut po příjezdu vlaku a v případě zpoždění bude vyčkávat na příjezd vlaku. V opačném směru od Trhového Štěpánova bude linka do Vlašimi přijíždět cca 10 minut před odjezdem vlaku ve směru na Benešov. 

Jízdní řády zde ke stažení: jízdní řád 222 (297.68 kB)jízdní řád 798 (393.97 kB)

Schéma 798 (3.17 MB)

 

INFORMACE K ODPADŮM OD 01.01.2022

Po novém jednání s vedením Technických služeb Vlašim vlastnictví popelnic zatím zůstane podle současného stavu.

 

! UKONČENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY !

Rada Středočeského kraje jednomyslně schválila úsporná opatření na železnici s platností nového jízdního řádu, tj. od 12. 12. 2021. Pro trať 222 Benešov – Trhový Štěpánov má toto rozhodnutí za následek ukončení objednávky železniční dopravy v úseku Vlašim – Trhový Štěpánov.

Více informací zde 

ZDE SE MŮŽETE PŘIPOJIT K PETICI: "Petice proti rušení osobních vlaků ve Středočeském kraji"

 

 

 

Aktuální informace ke koronaviru zde

 

Informace k platbě za odvoz odpadu

Platbu za odvoz odpadu lze provést v hotovosti na MěÚ Trhový Štěpánov v době úředních hodin, nebo úhradou na bankovní účet číslo 320081399/0800. Pokud budete platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné (příp. evidenční / parcelní) Vaší nemovitosti a do poznámky uveďte své příjmení, jméno, obec a číslo popisné, popř. číslo evidenční nebo parcelní.

 

Výše poplatku je dle vyhlášky města Trhový Štěpánov č. 2/2021 o poplatku za komunální odpad, naleznete v sekci úřední deska. (zde ke stažení)

 

Splatnost poplatku pro rok 2022 je v termínu od 01.01.2022 do 31.03.2022.

UPOZORNĚNÍ: Při souběhu více poplatků, provádějte platbu vždy za každý jednotlivý poplatek zvlášť! (Např. platba za odpad bude provedena jedním příkazem, druhým příkazem bude provedena platba za všechny přihlášené psy daného držitele.)  

 

Místní poplatek ze psa

Držitel psa je povinnen zaplatit místní poplatek jednorázově pro daný rok v hotovosti na MěÚ Trhový Štěpánov v době úředních hodin, nebo úhradou na bankovní účet číslo 320081399/0800. Pokud budete platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné (příp. evidenční) nemovitosti, na které je pes přihlášen a do poznámky uveďte jméno a příjmení držitele psa a obec a číslo popisné, popř. číslo evidenční, kde je pes přihlášen. Bližší informace včetně sazeb poplatků jsou uvedené v Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

 

Splatnost poplatku pro rok 2022 je v termínu od 01.01.2022 do 31.03.2022.

 

UPOZORNĚNÍ: Při souběhu více poplatků, provádějte platbu vždy za každý jednotlivý poplatek zvlášť! (Např. platba za odpad bude provedena jedním příkazem, druhým příkazem bude provedena platba za všechny přihlášené psy daného držitele.)

 

Ohlášení pálení

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Pokud chcete ohlásit jednotlivé pálení, pokračujte zde.

Kulturní akce